Chovatelsky den v skanzene 2019 32Vynikajúca oslava tradičného vidieka sa teraz uskutočnila na 4. ročníku Chovateľského dňa v skanzene, ktorý sa uskutočnil 14. júla v krásnom areáli skanzenu vo Vychylovke v severných Kysuciach. Tento Chovateľský deň bol zameraný najmä na prehliadku tradičných slovenských plemien hospodárskych zvierat.

Hlavné odborné podujatie však bol seminár zameraný na zachovanie tradičného salašníctva. Organizátormi tohto podujatia sú OZ Chováme doma pod vedením Ing. Františka Staňa, Zväz chovateľov oviec a kôz a Kysucké múzeum. Napriek daždivému počasiu na toto podujatie prišli stovky ľudí z celého Slovenska a získali tam veľké zážitky z tradičného života na vidieku.

Na začiatok podujatia po jeho otvorení Ing. Staňom vystúpila známa heligonkárka Vlasta Mudríková, potom nasledovala sv. omša a ďalší kultúrny program s folklórnymi skupinami Ozveny z Čierneho, Svrčinky zo Svrčinovca a skupina Javorina z Kolačkova. Pre návštevníkov hlavnou atrakciou boli ukážky slovenských plemien hospodárskych zvierat, prehliadka samotného skanzenu s horskou železničkou a bohaté občerstvenie i predaj remeselníckych výrobkov.

Chovatelsky den v skanzene 2019 43Odborným prínosom tohto podujatia bol však najmä seminár zameraný na zachovanie tradičného salašníctva ako kultúrneho a prírodného dedičstva horských regiónov. Spoluorganizátorom tohto seminára bol Žilinský samosprávny kraj, OZ Chováme doma, MAS Terchovská dolina a Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku. Po vzájomnom predstavení sa účastníkov seminára nasledoval vlastný program. Tu už v úvode Ing. Ján Pavlík, PhD., z VÚC Žilina zdôraznil prínos salašníctva pre naše regióny a vyzdvihol prácu MAS v Terchovej pri propagácii salašníckej kultúry a aj spoluprácu so susedným regiónom v Poľsku. Potom zas Ing. Karol Herian, CSc., bývalý pracovník VÚM Žilina, vyzdvihol prínos spracovania ovčieho mlieka na naše ovčie špeciality. Spomenul doterajší vývoj, spoločenský prínos a význam i pre zdravú výživu. Uviedol, že je chvályhodné, že sa už začínajú na Slovensku oživovať aj tradičné zrejúce ovčie syry. Veľmi zaujímavé prezentácie o našom súčasnom salašníctve mal koordinátor projektu Trasa valašskej kultúry Mgr. Peter Madigár z MAS Terchovská dolina a po ňom i Piotr Kohut, bača z Koniakowa, ktorý pracuje aj pre Centrum regionálneho produktu a pastierstva v Poľsku.

seminar 2Do problematiky seminára sa aktívne zapojili i vedúci predstavitelia chovu oviec na Slovensku. Z tohoto seminára vzišlo viacero podnetov na oživenie nášho ovčiarstva a na zastavenie znižovania počtu chovateľov oviec a aj znižovania počtu tradičných salašníckych výrob. Účastníci seminára konštatovali, že bude potrebné vyvinúť podstatne väčšie úsilie, aby ovčiarstvo u nás neupadalo, ale aby sme mohli naďalej udržiavať a rozvíjať naše ovčiarske tradície. Zástupca VÚC Žilina Ing. Ján Pavlík i Mgr. Peter Madigár prisľúbili ovčiarom na Slovensku, že spolu s ďalšími zainteresovanými organizáciami dajú podnety nadriadeným orgánom na postupné riešenie na rozvoj ovčiarstva a aj na rozvoj ovčiarskych tradícií i tradičných ovčích výrobkov na celom Slovensku.

Celkovo možno Chovateľský deň vo Vychylovke hodnotiť veľmi dobre, za čo patrí veľká vďaka všetkým organizátorom podujatia. Každý účastník si tam prišiel na svoje a obohatil svoje poznatky aj o naše tradičné plemená zvierat i o spôsob života na vidieku. Smelo možno konštatovať, že toto podujatie bolo vynikajúcou oslavou a aj propagáciou tradičného vidieckeho života.

Autor: Ing. Karol Herian, CSc., Žilina

ZDIEĽAJTE NÁS