ovce v zime 2Po vyčerpaní pastevných možností je potrebné ovciam počas zimy zabezpečiť kŕmenie. 

  1. Ovce kŕmte dvakrát denne v pravidelných časových intervaloch. Medi ranným a večerným kŕmením sa odporúča dodržiavať dvanásť hodinovú prestávku.
  2. Základom kŕmnej dávky v zime je seno.
  3. Krmivo musí byť čisté.
  4. Krmivo ukladajte tak, aby bolo pre ovce ľahko dostupné. Teda nie za hlavu alebo do nefunkčných kŕmnych zariadení.
  5. Do zimnej kŕmnej dávky môžete pridať aj kvalitnú siláž, kŕmne okopaniny, jadrové krmivo a na dokŕmenie slamu. Vtedy kŕmte v tomto poradí: jadrové krmivo, šťavnaté krmivo, seno, slama.
  6. Nepodávajte zdravotne škodlivé krmivo.
  7. Zmeny v kŕmnej dávke robte postupne.
  8. Ovciam zabezpečte dostatok pitnej vody a minerálov. V zime sú ovce náročnejšie na napájanie. Najmä pri kŕmení senom a suchým krmivom potrebujú ovce denne 5 – 6 litrov na kus.
  9. Ak sa dá, pustite ovce na zimnú pastvu. Ak nie, poskytnite im aspoň denný prístup do výbehu.
  10. Nezabudnite každý deň skontrolovať ich zdravotný stav.

Zdroj: Ovce a jejich chov, František Horák a kolektív

Prečítajte si aj Rady pre začínajúcich chovateľov oviec

ZDIEĽAJTE NÁS