slovensky strakaty 02Najlepšou dojnicou v plemennej knihe slovenského strakatého plemena za rok 2017 sa stala krava č. SK000801494246 z chovu Spoločného poľnohospodárskeho družstva Veselé.

V tretej maximálnej laktácii vyprodukovala 14 040 kg mlieka. Svoju prvú laktáciu ukončila s úžitkovosťou 10 314 kg. Jej aktuálna celoživotná úžitkovosť je 37 995 kg (počítané z celkových laktácií). Momentálne sa nachádza v štvrtej laktácii. Na prvej kontrole po štvrtom otelení vyprodukovala 49,9 kg mlieka. Otcom dojnice je býk Intermezzo (RSS-013), otcom jej matky Hirmer MOET (HOS-005). 

Zdroj: Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka – družstvo

Fotografia: Ing. Andrea Briedová z SPD Veselé

ZDIEĽAJTE NÁS