chov oviecOvca patrí k najstaršie domestikovaným zvieratám. Sprevádza človeka už po tisícročia. Dávala mu najzákladnejšie životné potreby - potravu aj odev a sprevádzala ho na jeho púti po zemi. V súčasnom pretechnizovanom svete sa stáva chov oviec, podobne ako niektorých iných zvierat, určitým relaxom.

Čoraz častejšie sú chované ako „sezónne“ zvieratá na vypásanie záhrad a sadov pri rodinných domoch a chalupách. Chovateľovi poskytnú kvalitné mäso obsahujúce tie omega mastné kyseliny, ktoré obyčajne iní kupujú ako drahé výživové doplnky. Sú aj chovatelia, ktorí si ovce obľúbili do takej miery, že sa stali ich chovateľskou záľubou.

Podmienky pre chov oviec

ako zacat chovat ovcePre chov akýchkoľvek zvierat musíme vytvoriť podmienky primerané ich nárokom, na výživu, životné prostredie a dobrý zdravotný stav. Podmienky chovu stanovujú rôzne vyhlášky a nariadenia, ktoré by mal chovateľ poznať a najmä riadiť sa nimi. Ako budúci majiteľ oviec ste povinný ešte pred začatím činnosti a pred prvým privezením chovných oviec svoj chov zaregistrovať a to bez ohľadu na počet chovaných zvierat. Potrebné tlačivo „Registrácia chovu“ vám poskytnú Regionálne strediská a pobočky Plemenárskych služieb SR, š.p. Ich zoznam nájdete na webovej stránke www.pssr.sk. Vyplnené tlačivo vám musí potvrdiť príslušná Regionálna veterinárna a potravinová správa SR (RVPS), ktorá priamo v chove posúdi priestory a podmienky, v akých chcete ovce chovať. Adresy, kontakty i ďalšie potrebné informácie z veterinárnej oblasti nájdete na webovej stránke www.svssr.sk. Po posúdení a schválení originál tlačiva odošlete na adresu pracoviska centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ) v Žiline. Pracovisko CEHZ vám do 24 hodín pridelí 6 miestny abecedno-číselný alebo len číselný kód tzv. registračné číslo chovu, ktorý umožňuje konkrétny chov identifikovať, vystaví certifikát „Register farmy“ a odošle na vašu adresu.

Aby potvrdenie registrácie vášho chovu zo strany RVPS bolo bezproblémové, musíte prostredie, v ktorom budete ovce chovať, pripraviť na obhliadku, ktorú vykonajú pracovníci RVPS. Prostredie musí byť účelovo vybavené. Ak sa jedná iba o sezónny chov jahniat od jari do jesene vonku na pastve, bude stačiť pripraviť jednoduchý prístrešok chránený aspoň z dvoch strán, ktorý bude slúžiť ako úkryt pred nepriaznivým počasím. Tu budú mať zvieratá zároveň k dispozícii jasle alebo žľab na krmivo. Nesmiete zabudnúť na prístup k vode. Najvýhodnejšie a hlavne časovo najmenej náročné je jahňatá a ovce chovať v oplotených priestoroch s výškou hradenia minimálne jeden meter. Musíte rátať so skutočnosťou, že ovce tiež ohrýzajú dostupné konáre stromov a kríkov v dôsledku čoho môžu mladé sadenice stromov aj vyhynúť.

Nákup oviec

Po zaregistrovaní chovu môžete realizovať nákup. Väčšina začínajúcich malých chovateľov sa rozhodne kúpiť jahňa a nákup realizuje v jarnom období v mesiacoch apríl, máj. Každému by sme odporučili kúpiť minimálne dve, pretože ovca je stádové zviera a nemá rada samotu. Vyhnete sa tak nepríjemnému bľačaniu, ktoré môže rušiť nielen vás, ale aj susedov. Mali by ste kupovať jahňatá odstavené, ktoré už nepijú materské mlieko s hmotnosťou minimálne 15 kg. Takéto jahňa sa lepšie prispôsobí novým podmienkam, hlavne kŕmeniu.

Výživa oviec

ovca jahna

Jahňatá v tomto období väčšinou konzumujú seno a jadrové krmivo vo forme sypkých zmesí, alebo granúl. Pre bezproblémový štart v nových podmienkach, ktoré sú pre jahňatá stresujúce, by ste im mali minimálne na prvý týždeň chovu okrem pastvy zabezpečiť podobnú výživu. To znamená seno, jadro a samozrejme dostatok vody. Ak nemáme komerčne vyrábané zmesi, najvhodnejšie jadrové krmivo je jačmeň, kukurica a ovos. Môžeme ich podávať vo forme šrotov a ich zmesí, ale aj celé, na začiatok v dennej dávke 0,30 – 0,50 kg na deň. Dávku rozdeľme minimálne na dve časti a podávajme ju ráno a večer. 

Výživu zvyčajne zabezpečujeme pastvou. Pre jedno jahňa počas 5-6 mesiacov je potrebná plocha trávneho resp. lúčneho porastu cca 250 – 300 m2. Pri pasení na väčších plochách je vhodné podľa možností využiť prenosný oplôtok, ktorý treba raz týždenne prekladať na nevypasenú plochu. Pri takomto spôsobe pasenia postačuje na jedno jahňa týždenne plocha približne 50 m2 i menej, v závislosti od veku jahniat a kvality pasienkového porastu. Po preložení oplôtku je vhodné nedopasky pokosiť. Pre rýchlejší rast a dobrý vývin je vhodné pokračovať v podávaní jadrového krmiva.
Ak plánujete jahňatá porážať až v jesennom období (október alebo november) pri vyššej hmotnosti, je vhodné dlhovlnové plemená, ako je zošľachtená valaška, ostrihať. Pri dosiahnutí 20-25 kg odporúčame tiež jahňatá po konzultácii s veterinárnym lekárom odčerviť. Dodržaním týchto chovateľských opatrení je predpoklad, že vychováte pekné, zdravé jahňatá, z ktorých budete mať radosť i úžitok. Jahňatá sa veľmi často stávajú miláčikmi celej rodiny aj okolia. Aby ste si získali ich priazeň, veľmi dobre poslúži suchý chlieb alebo pečivo, ktoré nie je napadnuté plesňami. Doplnkom stravy a zároveň aj odmenou môže byť aj rôzny odpad z kuchyne pri spracovaní ovocia a zeleniny (šupy jabĺk, hrušiek, melóna, zemiakov, lusky hrachu, listy kalerábu, kapusty, kelu, karfiolu, mrkvy a pod). Dbajte aby neboli zatuchnuté, prípadne hnilé alebo plesnivé. Vhodné je zabezpečiť kamennú soľ, ako minerálny doplnok, ktorú jahňatá olizujú.

Zdravotné ťažkosti oviec

Počas tohto krátkeho chovného obdobia môžu sa u jahniat objaviť rôzne zdravotné ťažkosti. Medzi najčastejšie patria tráviace. Na začiatku sú spôsobené zmenou výživy. Prejavujú sa hnačkami v ojedinelých prípadoch aj tympániou (tzv. zdutím). Ak dodržíte zásady, ktoré sme opísali v odseku o výžive, výskyt takýchto ťažkostí eliminujete na minimum, alebo sa vôbec neobjavia. Ak sa však hnačky objavia, treba jahňatám obmedziť zelené krmivo, nahradiť ho senom a namiesto vody podať obyčajný čierny čaj. Za 3 až 5 dní by sa mal zdravotný stav zlepšiť. Hnačka sa môže objaviť aj po jednorazovom skonzumovaní väčšieho množstva jadrového krmiva. Z toho dôvodu je potrebné sledovať dávku jadra a zabezpečiť, aby jahňatá nemali voľný prístup k jeho zásobám. Podcenenie môže mať za následok „prejedenie“ jadrovými krmivami (nakoľko jahňatá ich s obľubou konzumujú) následne hnačky, dokonca až úhyn. Pri dlhšie pretrvávajúcich zdravotných problémoch, následkom ktorých jahňa chudne, treba privolať veterinárneho lekára.
ovce 01Ak ste váš prvý chov jahniat doviedli úspešne až do konca, určite máte dobrý pocit. A možno sa z vás stal dokonca aj dobrý kuchár, alebo možno iba degustátor. Tak či tak , teraz už viete, že tých pár týždňov stálo za to. Obohatený novými skúsenosťami si chov jahniat radi zopakujete, alebo sa dokonca budete chcieť stať chovateľom oviec. Ak ste sa rozhodli vybrať si na ďalší chov niektoré z vami odchovaných jahniat, pôvodne určených na grilovanie alebo guláš, mali by ste vedieť, že si môžete ponechať iba jahničku. Prečo? Na plemenitbu, teda na rozmnožovanie a ďalší chov, môžu byť použité iba plemenné barany, odchované v šľachtiteľských chovoch, ktoré prešli hodnotením na nákupnom trhu a majú vystavené potvrdenie o pôvode (POP). Vašou povinnosťou bude jahničku staršiu ako 6 mesiacov označiť dvoma plastovými ušnými značkami s jedinečným číslom, na základe ktorých bude možné zviera identifikovať. Identifikácia je určenie totožnosti každej ovce, jej pôvodu vzhľadom na chov a miesto narodenia v krajine pôvodu. Plastové ušné značky si môžete zakúpiť na Regionálnych strediskách a pobočkách Plemenárskych služieb SR, š.p., kde vás oboznámia o spôsobe založenia čísiel a vedenie ďalšej nevyhnutnej evidencie.

Na to, aby ste úspešne zvládli chov dospelých oviec vaše doterajšie skúsenosti, určite nebudú stačiť. Budú iba zlomkom množstva z informácii a skúseností, ktoré chovateľ musí vedieť. Preto treba siahnuť po odbornej literatúre a aj navštíviť skúsených chovateľov. Určite vám ochotne poradia. Nebojte sa spýtať, je to prvý krok k úspechu.

Autori: Ing. Dušan Apolen, RNDr. Jana Margetínová
Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, pracovisko Trenčianska Teplá
Zdroj: Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku

 

ZDIEĽAJTE NÁS