kralikPorovnateľnú úroveň komerčného chovu králikov ako Nemecko (22 králikov na 100 obyvateľov) v prepočte na obyvateľa vykazuje aj Slovensko (18 králikov na 100 obyvateľov), ako aj Česko (25 králikov na 100 obyvateľov).

Uviedol to v analýze Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Priemer EÚ je podľa neho 35 králikov na 100 obyvateľov.

"Dá sa však predpokladať, že významná časť konzumu králičieho mäsa na Slovensku a v Česku má svoj pôvod mimo komerčného chovu a je saturovaná domácim chovom, ktorý má na slovenskom a českom vidieku bohatú tradíciu. Na rozdiel od priemeru EÚ (a najmä krajín na juhu Európy) je komerčná produkcia králikov v našich krajinách prevažne voľne predávaná a na bitúnkoch končí len menšia časť produkcie, menej ako 20 %," upozornil.

Zdroj: rno.sk

ZDIEĽAJTE NÁS