kralikKokcidióza je najčastejším a najzávažnejším ochorením králikov. Spôsobujú ju parazity - prvoky rodu Eimeria.

Zdroje kokcidiózy

Kokcídie sa v králičích chovoch nachádzajú bežne. Kokcidióza väčšinou prepukne pri dietetických poruchách, spôsobených nevhodnou kŕmnou zmesou, neplnohodnotným krmivom, zlou hygienou prostredia. Prejavuje sa aj v súvislosti s preplnenými chovnými priestormi, alebo pri spoločnom ustajnení králikov rôznych vekových kategórií. Kokcidióza sa prenáša aj podstielkou, krmivom, alebo rukami chovateľa.
Zdrojom kokcidiózy sú väčšinou dospelé samice. Tie do svojho okolia trusom vylučujú tzv. oocysty, veľmi odolnú formu parazita. Od nich sa tak môžu nakaziť mladé králiky, ktoré nemajú dostatočne vyvinutý imunitný systém. Najcitlivejšie sú králiky vo veku 20 až 60 dní, pri ktorých je priebeh ochorenia akútny. U starších králikov je priebeh kokcidiózy miernejší.

Prevencia

Základom je udržiavať čisté prostredie. V malom chove často odstraňovať hnoj a dezinfikovať. V malých chovoch je vhodné podávať probiotiká, aby mali králiky tráviaci systém v dobrej kondícii. Vo veľkých chovoch sa odporúča použiť antikokcidiká v kŕmnych zmesiach.

Príznaky kokcidiózy

V prípade akútneho priebehu sa prejavuje celkové ochabnutie, nechutenstvo, zježená srsť, hnačka, niekedy aj s krvou, zväčšené a bolestivé brucho, výtok z očí.
Na jar a na jeseň, v období zvýšeného sezónneho výskytu, je v dôsledku kokcidiózy častý náhly úhyn králikov.
Miernejší priebeh kokcidiózy sa prejavuje občasnými hnačkami a chradnutím.

Liečba kokcidiózy

Proti kokcidióze sa užívajú sulfonamidy. Liečba však nemusí byť úspešná. Preto je dôležitá prevencia. 

Zdroj: Josef Zadina a kolektiv: Chov králiků

Prečítajte si aj o more králikov.

ZDIEĽAJTE NÁS