farma„Aby deti vedeli, že kravy nie sú fialové a rozoznali hus od kačky.“ Náučný gazdovský dvor je nový projekt, na ktorom momentálne pracujeme. Chceli by sme vybudovať malú farmu na propagáciu chovu hospodárskych zvierat, dostupnú pre širokú verejnosť.

V areáli by mohli návštevníci celú sezónu vidieť hovädzí dobytok, kone, ovce, kozy, husi, kačky, sliepky, králiky a ďalšie hospodárske zvieratá. Dozvedeli by sa o nich praktické i zaujímavé informácie. Mohli by si vyskúšať kŕmenie, zber vajíčok, či iné aktivity spojené s gazdovaním. 

Náučný gazdovský dvor by bol pre širokú verejnosť otvorený počas víkendov a prázdnin. Cez týždeň by bol k dispozícii organizovaným skupinám, aj s odborným výkladom od skúsených chovateľov. Projekt má osloviť najmä rodiny s deťmi, školské a predškolské zariadenia, či záujmové krúžky. Chceme vzdelávať najmä deti. Tie často niektoré hospodárske zvieratá ani nepoznajú. Najlepšou formou vzdelávania je práve praktická ukážka. 

Na realizáciu tohto projektu momentálne hľadáme finančné zdroje. A to najmä na pokrytie nákladov spojených s nákupom materiálu na stavbu prístreškov a ustajnenia zvierat, nákupom nádob na kŕmenie a napájanie, či výrobou informačných tabúľ o zvieratách. Väčšinu prác chceme realizovať za pomoci dobrovoľníkov. Každá pomoc je preto vítaná.