holuby 0126. a 27. októbra, Trenčianske Stankovce     ZO SZCH Trenčianske Stankovce oslavuje 55. výročie svojej činnosti. Pri tejto príležitosti organizuje trenčiansku regionálnu výstavu zvierat o titul majstra a šampióna Trenčianskeho kraja s medzinárodnou účasťou.

Súčasťou výstavy je 19. špeciálna výstava Slovenského klubu chovateľov husí a kačíc a 11. špeciálna klubová výstava nutrií. 

Výstava sa bude konať v hale a na nádvorí chovateľského areálu, vedľa evanjelického kostola v Trenčianskych Stankovciach. Opäť bude s medzinárodnou účasťou vystavovateľov, ale i kvalifikovaných posudzovateľov z viacerých krajín v každom odbore. Slávnostné ukončenie výstavy s tradičným odovzdávaním ocenení sa uskutoční v nedeľu 27. októbra 2019 o 13:00 hod. v priestoroch chovateľského areálu, za účasti vzácnych hostí. 

Okrem vystavovateľov zo Slovenska sa výstavy so svojimi zvieratami zúčastnia i chovatelia zo zahraničia, ktorí budú prezentovať širokú paletu tradičných, ale i menej známych plemien hydiny, holubov, králikov a rôznych farebných rázov nutrií. Okrem hlavných titulov MAJSTER LAUGARICIO a ŠAMPIÓN LAUGARICIO, čestných cien, je pripravené i množstvo privátnych ocenení a prémií venovaných od sponzorov.