dni pola 202312. ročník výstavy Celoslovenské dni poľa, sa uskutoční v Oponiciach, okres Topoľčany, v dňoch 6. a 7. júna 2023 na pôde Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej unverzity.

Pripravený je bohatý odborný a sprievodný program:

Môžete sa zúčastniť na odbornom seminári a predvádzania techniky na tému Utlačenie pôdy spôsobené pohybom poľnohospodárskych strojov pod vedením odborných garantov z SPU Nitra prof.Ing. V.Rataja,PhD., prof.Ing.P.Finduru, PhD., a doc.Ing.M.Macáka, PhD., pozrieť si súťaž v orbe konským záprahom a vidieť aj ukážky prác historickej techniky pod vedením odborného garanta doc.Ing.J.Ďuďáka, CSc.

V programe nájdete zaujímavé prednášky vedené odborníkmi zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Návštevníkov čaká aj prehliadka 610 odrodových políčok a 280 políčok s variantami ochrany a výživy rastlín od 52 spoločností.

O diagnostike škodlivých organizmov rastlín sa môžete poradiť s pracovníkmi ÚKSUPU, prezentáciu odrôd obilnín, krmovín a maku ako aj výskum, vývoj a inovácie pre rastlinnú výrobu predstaví NPPC - VÚRV Piešťany, nájdete tu aj Informačný stánok Európskeho parlamentu a odborných stredných škôl s poľnohospodárskym zameraním.

Nachystaná je aj výstava hospodárskych zvierat a výstava poľnohospodárskej techniky.

Podujatie sa koná pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, organizuje ho vydavateľstvo Roľníckych novín, Profi Press SK.

Viac informácií a program nájdete TU.

ZDIEĽAJTE NÁS