Webinár Voda v poľnohospodárskom ekosystéme kópiaPozývame vás na bezplatný otvorený kurz o  manažmente vody v poľnohospodárstve, o pozitívnom vplyve ovčiarstva a chovu pôvodných plemien hospodárskych zvierat na krajinotvorbu. Webinár sa koná dňa 29.9.2021 od 14.00 hod. prostredníctvom aplikácie Zoom.

 Čakajú vás tieto témy a lektori:

Ochrana a tvorba krajiny – poľnohospodárstvo“, Doc. Ing. Karol Kočík CSc., TU Zvolen

Pôvodné plemená a ich význam pre krajinárstvo“, Ing. Slavomír Reľovský, Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku

Autochtónna pastva – tvorba krajiny, ovčiarstvo“, Piotr a Maria Kohút, Istebna (PL)

 

Registrovať sa môžete najneskôr do 28.9.2021 vyplnením formulára: https://lnk.sk/wx46

 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020. Fond mikroprojektov

Polsko-Słowacki Uniwersytet Wodny. Ludzie, woda, klimat, krajobraz, przyszłość.

Poľsko-slovenská vodná univerzita. Ľudia, voda, klíma, krajina, budúcnosť.

Nr INT/EB/BES/3/V/B/0182

Pozvánka v slovenskom jazyku

Zaproszenie

 

ZDIEĽAJTE NÁS