Chov oviec a kôz

Na Slovensku v súčasnosti neexistujú veľkí priemyselní spracovatelia vlny. Ovce sa musia strihať dvakrát do roka, na jar a na jeseň. Za strihanie jednej ovce farmár zaplatí niekoľko násobne viac ako je cena, za ktorú ju dokáže predať.

Máme tu obdobie kotenia oviec, ktoré je takpovediac zimnou žatvou chovateľa. Farma v tomto čase ožíva veselým bľakotom jahniat, ktorý sa šíri z každého rohu maštale. Pre všetkých chovateľov je to radostné, ale i náročné obdobie, kedy je potrebné správne zvládnuť odchov jahniat.

Koncom októbra členovia Zväzu chovateľov oviec a kôz slávnostne ukončili ovčiarsku sezónu na podujatí Demeter 2019. Počas tohto dňa odznelo viacero zaujímavých informácií o aktuálnej situácii v chove oviec a kôz v našej krajine.

Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku organizuje centrálne vydávanie osvedčení o použití na plemenitbu pre plemenných baranov a capov pre chovný rok 2020/2021.

Jahňacina môže zohrať významnú úlohu pri zvládnutí pandémie koronavírusu. V ťažkých časoch ponúkajú slovenskí chovatelia oviec našim občanom až 600 000 kg jahňaciny. Na ich kúpu vo väčšom množstve však ostáva už len necelý týždeň.

V experimentálnom odbore salašník, salašníčka študuje na SOŠ Pruské 12 študentov.

foto Milan Kosec
Ovčiarska valaská kultúra je neodmysliteľnou súčasťou nášho kultúrneho dedičstva. Avšak počas celej histórie, rovnako ako aj teraz, sú snahy o minimalizáciu až likvidáciu chovu oviec na našom území.

Zdraviu prospešné omega-3 mastné kyseliny v mäse ľahkých jatočných jahniat  z tradičného a umelého odchovu

Vrámci podujatia Chovateľský deň v skanzene: Deň slovenských plemien bude prebiehať seminár na tému Zachovanie tradičného salašníctva ako kultúrneho a prírodného dedičstva horských regiónov. Seminár sa koná 14. júla v skanzene Vychylovka, Nová Bystrica.