Chov oviec a kôz

V tomto období sú salaše plné jahniat. Chovatelia ich aj tento rok môžu umiestniť na našom trhu. K zdravému jahňaciemu mäsu sa tak dostane i slovenský spotrebiteľ.

foto Milan Kosec
Ovčiarska valaská kultúra je neodmysliteľnou súčasťou nášho kultúrneho dedičstva. Avšak počas celej histórie, rovnako ako aj teraz, sú snahy o minimalizáciu až likvidáciu chovu oviec na našom území.

Zdraviu prospešné omega-3 mastné kyseliny v mäse ľahkých jatočných jahniat  z tradičného a umelého odchovu

Na Slovensku v súčasnosti neexistujú veľkí priemyselní spracovatelia vlny. Ovce sa musia strihať dvakrát do roka, na jar a na jeseň. Za strihanie jednej ovce farmár zaplatí niekoľko násobne viac ako je cena, za ktorú ju dokáže predať.

Máme tu obdobie kotenia oviec, ktoré je takpovediac zimnou žatvou chovateľa. Farma v tomto čase ožíva veselým bľakotom jahniat, ktorý sa šíri z každého rohu maštale. Pre všetkých chovateľov je to radostné, ale i náročné obdobie, kedy je potrebné správne zvládnuť odchov jahniat.

Koncom októbra členovia Zväzu chovateľov oviec a kôz slávnostne ukončili ovčiarsku sezónu na podujatí Demeter 2019. Počas tohto dňa odznelo viacero zaujímavých informácií o aktuálnej situácii v chove oviec a kôz v našej krajine.

Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku organizuje centrálne vydávanie osvedčení o použití na plemenitbu pre plemenných baranov a capov pre chovný rok 2020/2021.

Jahňacina môže zohrať významnú úlohu pri zvládnutí pandémie koronavírusu. V ťažkých časoch ponúkajú slovenskí chovatelia oviec našim občanom až 600 000 kg jahňaciny. Na ich kúpu vo väčšom množstve však ostáva už len necelý týždeň.

V experimentálnom odbore salašník, salašníčka študuje na SOŠ Pruské 12 študentov.